Restauratie - Welke behandeling een object ondergaat, is sterk afhankelijk van het soort object en van de schade.

Keuzes worden gemaakt in overleg met de conservator of eigenaar van het object. Meestal wordt gekozen voor een minimale ingreep.
Bij decoratieve objecten worden soms juist verregaande reconstructies uitgevoerd.