Onderzoek - Het komt voor dat men meer wenst te weten over een object dan met blote oog zichtbaar is.

Om de oorsprong van het object of de vervaardigingstechnologie vast te stellen, of om eerdere ingrepen die het object heeft ondergaan aan het licht te brengen.
Hiervoor kunnen verschillende instrumenten en technieken gebruikt worden: van een optische microscoop tot röntgenfotografie.