Documentatie - De conditie van een object wordt vooraf, tijdens en na behandeling vastgelegd middels foto's, tekst en soms ook tekeningen.

Het is een belangrijk hulpmiddel. Niet alleen bij toekomstige ingrepen, documenten kunnen eveneens als informatiebron dienen bij historische onderzoeken.