Onderzoek - Onderzoek speelt bij restauratie een belangrijke rol. Voor het uitvoeren van een verantwoorde restauratie van gebouwen is het zelfs essentieel.

Bouwhistorische rapporten worden gebruikt als basis voor (de kunsthistorische kant van) het restauratieplan. Om de technische kant van het plan goed uit te werken zijn vaak materiaaltechnische gegevens nodig. Het komt dus voor dat er monsters genomen moeten worden voor nader onderzoek in een laboratorium.